สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
0 0
   Click link
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร...
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศา...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอาสาสมัครชุมชน ...
ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2562...
รับสมัครอาสาสมัครชุมชนสู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค...
โครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. รุ่นที่ 1 - 3...
เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 8...
เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง...
เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0Today
23
Yesterday
20
This Month
62
Last Month
451
This Year
1,339
Last Year
6,058

เริ่มนับ 10 ธันวาคม 2561