โรงเรียนบ้านห้วยบอน

   29 พ.ย. 65   /  22

18 มกราคม 2566 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมภูมิปัญญาให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยบอน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พร้อมคณะครู จำนวน 135 คน เข้าร่วมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญา จำนวน 4 ฐาน ได้แก่

1.ฐานสาคูพืชมหัศจรรย์

2.ฐานขนมซูชิจากแป้งข้าวพื้นบ้าน

3.ฐานผักแปลงร่างสลัดผัก

4.ฐานยาหม่องครีม

"ร่วมเรียนรู้ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง ได้ความรู้ ความสุขและสนุก"