จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้แก่น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

   29 พ.ย. 65   /  32

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้แก่น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะครู จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

"ร่วมเรียนรู้ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง ได้ความรู้ ความสุขและสนุก"