"สุข สนุก เรียนท้องทุ่ง วิถีการดำนา"เรียนรู้วิถีการทำนา "ปักดำกล้า"

   29 พ.ย. 65   /  22

บรรยากาศกิจกรรม "สุข สนุก เรียนท้องทุ่ง วิถีการดำนา"เรียนรู้วิถีการทำนา "ปักดำกล้า"  ตะลุยทุ่งจับปลา เล่นน้ำสไลเดอร์ดิน เรียนรู้การหุงข้าวหม้อดิน ฯลฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ แปลงนา แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง