กิจกรรม “การสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม”

   27 ก.พ. 66   /  17

27 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการและจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรม “การสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” ซึ่งทางโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร ได้มีการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับร้าน Lyn’s Shanghai Café จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากคุณมกรธวัช กุลหทัย เจ้าของร้าน Lyn’s The Shanghai Café ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
-การเสวนาแนวคิดการสร้างอัตลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสาธิตเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อเมริกาโน่ คีเฟอร์สับปะรด จากร้านทักษิณา คาเฟ่ และเมนู อเมริกาโน่ น้ำตาลโตนด จากร้าน Lyn’s Shanghai Café 
- การนำเสนอเมนูอาหารที่พัฒนามาจากผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับใช้ในงานบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไวน์สาคู และ อาหารพื้นบ้าน Local Fusion Food