ทักษิณาคารร่วมจัดเลี้ยงรับรองผู้บริหาร TPN GLOBAL และผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2566 

   6 มี.ค. 66   /  63

           เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 18.30-21.00 น.  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2566 ในโอกาสเดินทางมาทำกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และเข้าพัก ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
           สำหรับการเลี้ยงรับรองผู้เข้าประกวดฯ อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อํานวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แนะนําเมนูอาหารพื้นถิ่นพัทลุง “จักรวาลในจานข้าวของพัทลุง"  ซึ่งมีผู้ประกอบการมาให้บริการจัดเลี้ยง 3  ร้าน ได้แก่ 1)ร้านอาหารดอกพะยอม ทักษิณาคาร 2)สมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง โดยหลาดริมชล 3)ร้านอรรถรส ซึ่งผู้เข้าประกวดและคณะ ได้ร่วมกิจกรรม workshop ประกอบด้วย ขนมปากหม้อจากสาคูต้นพัทลุง โดยเครือข่ายชุมชนของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และการเพ้นท์กระเป๋ากระจูด โดยร้านกระจูดวรรณี