สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.62 ถึงวันที่ 26 ก.พ.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7
 
     
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7 "ลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะ เล่นว่าวท้องทุ่ง เรียนรู้ขนมร่วมสมัย สืบสานวัฒนธรรมข้าว" วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ.วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดเพิ่มเติม