สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.62 ถึงวันที่ 8 ส.ค.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7
 
     
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7 "ลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะ เล่นว่าวท้องทุ่ง เรียนรู้ขนมร่วมสมัย สืบสานวัฒนธรรมข้าว" 
#จากเดิม วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 
#เปลี่ยนเป็น วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รายละเอียดเพิ่มเติม