สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
 
     


วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
"ทำเกษตรอินทรีย์ไม่ยาก คุณค่าอนันต์ มูลค่าระยะยาว" รุ่นที่1

เปิดรับเพียงจำนวน 10 ท่าน 
ค่าสมัคร 1,000บาท รับสารชีวภัณฑ์ไปใช้ฟรี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้...ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณวิจิตรา อมรวิริยะชัย
โทร. 08-4855-2362
เพจ: แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง
FB: วิจิตรา อมรวิริยะชัย