สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 มี.ค.63 ถึงวันที่ 3 มี.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. รุ่นที่ 1 - 3
 
     

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. (สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) และการจัดทำหน้าฎีกาโดยใช้ Microsoft Excel พร้อมกำหนดสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้จริง

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม โคราช โฮเต็ล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ดำเนินการอบรม โดย ว่าที่ ร.อ.บุญพริษฐ์ เหลืองอุ่มพล

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรบจะได้รับไฟล์ข้อมูล พร้อมนำกลับไปใช้งานได้เลย

สนใจสามารถโหลดไฟล์ข้อมูลและสมัคร ได้ที่ https://apps.tsu.ac.th/train/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
คุณรุ่งนภา ถิ่นเขาชี ☎️ 09 1715 8134, 08 5597 8916
คุณรสวารินทร์ ทองสม ☎️ 08 5691 8566


เครดิตฟรี