สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ก.ย.63 ถึงวันที่ 3 ก.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไลฟ์สดโครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้
 
     

เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดโครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้ แบ่งปัน สาธิต การทำอาหารสไตล์ชาวใต้ ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยในวันที่ 2 กันยายน 2563 มีการสาธิตการเวียนบอกขนมจีนเส้นสด แบบโบราณ พร้อมการทำแกงน้ำเคยแบบชาวใต้ และในวันที่ 3 กันยายน 2563 มีการสาธิตการทำอาหารสารพัดเมนูจากไข่ปลาทะเลน้อย ณ บูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ได้มีกิจกรรมพิเศษสาธิตการทำเมนูอาหารจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำรายได้เข้าเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีผู้ร่วมอุดหนุนและสมทบทุน จำนวน 6,300 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ นางมะลิ วงศ์กระพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว