สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 4 ธ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร
 
     

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร จำนวน 6 อัตรา ดังต่อไปนี้

1.พนักงานบริการห้องพักและห้องประชุม จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

3.ช่าง/เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา

4.CHEF ประจำห้องอาหารและจัดเลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

5.ผู้ช่วย CHEF ประจำห้องอาหารและจัดเลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

6.พนักงานประจำร้านกาแฟ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ

-ยื่นด้วยตนเอง

-ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ (EMS)

ถึง สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 170 หมู่ที่ 6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...

หมายเลข 09 6389 8943

หมายเลข 09 4430 0222