สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.63 ถึงวันที่ 29 ต.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานสมโภชองค์กฐิน และทอดกฐินวัดธรรมสามัคคี ประจำปี 2563
 
     

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีงานสมโภชองค์กฐินวัดธรรมสามัคคี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสุธิวงศ์ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา และ อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชากรและภูมิปัญญาชุมชน ร่วมต้อนรับ ซึ่งในคืนสมโภชองค์กฐินได้มีการแสดงมหรสพฉลององค์กฐินโดยมโนราห์ โจ๊กดาวรุ่งศิษย์นกน้อยละมัยศิลป์ คณะเทพศรัทธา ต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก น้องเปา กิ่งกาญจน์

และในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทางคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมนำปัจจัยกฐินถวายวัดธรรมสามัคคี ซึ่งปัจจัยการร่วมทำบุญ ทั้งสิ้นจำนวน 747,864 บาท สำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาคู่เมรุ ทางสำนักฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ที่ร่วมอนุโมทนาบุญทอดกฐินวัดธรรมสามัคคีในครั้งนี้ และขอให้พลานุภาพแห่งธรรมเป็นมหาบุญกุศลดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีพลังในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยทักษิณสืบไป