สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.64 ถึงวันที่ 2 ก.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา ให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในส่วนงาน/หน่วยงานทราบ โดยมีรายละเอียดการส่งเอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษาขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา ให้คณาจารย์ bursa escort นักวิจัย และบุคลากรในส่วนงาน/หน่วยงานทราบ โดยมีรายละเอียดการส่งเอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา