สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.65 ถึงวันที่ 11 เม.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
 
     

วันที่ 11 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับมอบอำนาจจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง ในการเข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ฉบับ พ.ศ.2565 ร่วมกับภาคีสมาชิก จำนวน 24 แห่ง โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสมา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันและห้องปฏิบัติการขั้นสูง รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ภายใต้งานวันสถานปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์ฟิวชันแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทน. โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว