สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 เม.ย.65 ถึงวันที่ 20 เม.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 กัญชา เพื่อประชาชน
 
     

20 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12  ดำเนินการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 “กัญชา เพื่อประชาชน” โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 “กัญชา เพื่อประชาชน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง