สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 เม.ย.65 ถึงวันที่ 26 เม.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์
 
     

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน โดยอาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ ภายใต้โครงการ Happy Workplace สสช.ปันสุข เพื่อเสริมสิริมงคล (Happy Soul) ให้แก่องค์กรและบุคลากร ณ ห้องประชุมวิเชียร สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง