สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญา
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.65 ถึงวันที่ 21 ก.ย.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 
     

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จัดกิจกรรมภูมิปัญญาให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยนศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนนานาชาติ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และคณะครู จำนวน 43 คน เข้าร่วมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้แก่ ฐานผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ และฐานแหล่งเรียนพืชสาคูมหัศจรรย์

"ร่วมเรียนรู้ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง ได้ความรู้ ความสุขและสนุก"

สนใจฐานการเรียนรู้ติดต่อได้ที่

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักงาน โทร : 09 6389 8943

E-Mail : tsu_slow@tsu.ac.th

ฝ่ายฐานการเรียนรู้ 

คุณวิจิตรา โทร : 08 4855 2362 / ID Line : wijittra2523

คุณทัตยา โทร : 06 2058 8906