สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.65 ถึงวันที่ 7 ต.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดสินค้า TSU2T for BCG Innovation AWARD 2022
 
     

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดสินค้า TSU2T for BCG Innovation AWARD 2022

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหนองธงแซ่บซี๊ด ผลิตภัณฑ์สละทรงเครื่อง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสาคูแบนด์ ผลิตภัณฑ์ไวน์สาคู ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พนางตุงทีม ผลิตภัณฑ์หมอนอิง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

ในงานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ มหาวิทยาลัยทักษิณ TSU2T for BCG Innovation Fair 2022 “ชม ชิม ช๊อป แชร์” ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง