1

การผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

-การทำนา

-การปลูกฝรั่งกิมจู

-การขยายพันธ์สาคู

-การปลูกพริกขาวชัยบุรี

2

การเรียนรู้เรื่องดินมีชีวิต

-การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

-การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

-การผลิตสารชีวภัณฑ์ ได้แก่

เชื้อไตรโคเดอมา ฮอร์โมน น้ำหมักชีวภาพ

3

เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้

-พันธุ์ข้าวพื้นบ้านภาคใต้

-การเตรียมดิน

-การดำนา

-วิถีท้องทุ่ง จับปลา สไลน์เดอร์

-การแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

4

การเรียนรู้การปลูกผักยกแคร่

-การปลูกผักสลัด

-การปลูกผักเคล

-การปลูกผักกาด

5

สาคูพืชมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา

-ระบบนิเวศป่าสาคู

-การสกัดแป้งสาคู

-การแปรรูปขนมจากแป้งสาคู

6

วิถีภูมิปัญญาการการเลี้ยงควาย

-เรียนรู้เรื่องราวและคุณค่าของควายน้ำทะเลน้อย

-เรียนรู้ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา

-เรียนรู้ภูมิปัญญาการเลี้ยงควายน้ำทะเลน้อย

หัตกรรมพื้นบ้าน

7

การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

-เรียนรู้เรื่องพืชให้สีและดิน

-เรียนรู้วิธีการสกัดสีจากพืชชนิดต่างๆ

-เรียนรู้และปฏิบัติการทำลายสร้างสรรค์ของแต่ละคนและมัดย้อม

8

ร้อยสร้อยมือด้วยลูกปัดมโนราห์

-เรียนรู้

-เรียนรู้ศิลปะมโนราห์

-เรียนรู้ลายและวิธีการร้อยลูกปัดมโนราห์

9

หัตกรรมกระจูด

-เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศกระจูด

-เรียนรู้ภูมิปัญญาจากต้นสู่ตอกจูดจักรสาน

-ลงมือปฏิบัติการสานกระจูด

อาหาร

10

ขนมจากใบตอง

-เรียนรู้ภูมิปัญญาขนมไทย

-เรียนรู้การทำขนมและวิธีการห่อขนมด้วยใบตอง

-ลงมือปฏิบัติ

11

ฐานขนมวาฟเฟิลจากแป้งข้าวพื้นบ้าน

-เรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน

-คุณค่าอาหารจากข้าว

-ลงมือปฏิบัติการทำขนมวาฟเฟิล

12

ขนมคนที

-เรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ทางอาหารและยาของต้นคนที

-เรียนรู้ส่วนผสมของขนมมคนที

-เรียนรู้การทำขนมคนที

13

ขนมลอดช่อง

-เรียนรู้เรื่องประโยชน์คุณค่าของขนมลอดช่อง

-เรียนรู้ส่วนผสม

-เรียนรู้การทำขนมลอดช่อง

14

เรียนการทำอาหารพื้นบ้าน ได้แก่

-ยำปลาลูกเบร่

-ไข่ปลาทอด

-แกงส้มปลาลูกเขาคัน

15

เรียนรู้การทำซูชิจากข้าวพื้นบ้าน

-เรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน

-เรียนรู้ส่วนผสม

-เรียนรู้วิธีการทำ

-เรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร

16

เรียนรู้การทำสลัดโร(ฐานผักแปลงร่าง)

-เรียนรู้เรื่องผักและประโยชน์ของผัก

-เรียนรู้ส่วนผสม

-เรียนรู้วิธีการทำ

17

ฟิชซ่าจากแป้งข้าวพื้นบ้าน

-เรียนรู้เรื่องแป้งข้าวพื้นบ้าน

-เรียนรู้ส่วนผสม

-เรียนรู้การทำ

พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ

18

การเรียนรู้สมุนไพร

-เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรสรรพคุณและประโยชน์

-เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ได้แก่

1)ยาหม่อง

2)น้ำมันนวด

3)ลูกประคบ เป็นต้น

19

ตำรับยากัญญา 108

-เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์กัญญา

-เรียนรู้ตำรับยากัญชา 108

-เรียนรู้การทำตำรับยากัญา

-เรียนรู้คุณค่าและประโยชน์

20

ภูมิปัญญาการนวด

-เรียนรู้ทางกายภาพเบื้องต้น

-เรียนรู้การนวดพื้นฐาน

21

การทำแชมพูสมุนไพร

-เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและประโยชน์

-เรียนรู้ส่วนผสม

-เรียนรู้วิธีการทำ

ศิลปะและการละเล่นพื้นบ้าน

22

การละเล่นพื้นบ้าน

-เรียนรู้ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านสู่การพัฒนาทักษะ

-เรียนรู้การเล่นจับโผ้

-เรียนรู้การเดินกะลา

-เรียนรู้การเล่นลูกวือ เป็นต้น

23

ศิลปมโนราห์

-เรียนรู้คุณค่างานศิลปมหโนราห์

-ท่ารำ

-การร้อยลูกปัด