สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
บริการของเรา
ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
ห้องประชุม
ห้องพัก
ขั้นตอนการให้บริการจองห้องประชุม และห้องพัก
ผลการประเมินการให้บริการห้องประชุมและห้องพัก
สถิติการเข้าใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก
 
 
ห้องพัก กลับหน้าหลัก
    ห้องพักดอกพะยอม
   

ห้องพักดอกพะยอม 

รายละเอียด:

          -ห้องพักมีขนาด 3 ห้องนอน ประกอบด้วย ห้องใหญ่ จำนวน 1 ห้องๆละ 12 คน  และห้องเล็ก จำนวน 2 ห้องๆละ 4 คน
           และมีห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง

          -ห้องพักมีขนาดความจุ 20 เตียง  (1คน ต่อ 1เตียง)
          -ระบบเครื่องปรับอากาศ


ค่าธรรมเนียม:   
350บาท/คน/คืน  ไม่รวมอาหารเช้า
450บาท/คน/คืน  รวมอาหารเช้า


รูปแบบการจัดห้องพัก