สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อสำนัก
ติดต่อสอบถาม
แผนที่
 
ติดต่อสอบถาม กลับหน้าหลัก

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขที่ 170  หมู่ที่ 6  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  93150

ตั้งอยู่ริมถนนสายทะเลน้อย - ลำปำ (พท.4007) อยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงคือ ทะเลน้อยและหาดแสนสุขลำปำ 

ติดต่อสำนักงาน 09 6389 8943

ติดต่อห้องพักและห้องประชุม 09 4430 0222

E-mail : tsu_slow@tsu.ac.th

LINE ID : clw.tsu  หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

  

Facebook :  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ