มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
เปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์บริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จำกัด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เปิดรับสมัครอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอาสาสมัครชุมชน
ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2562
รับสมัครอาสาสมัครชุมชนสู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. รุ่นที่ 1 - 3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี รุ่นที่4 และรุ่นที่5
เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 8
เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่


หน้าที่ :